Thông báo: Đang kiểm tra lại link download của tất cả các bài viết có link bị hỏng,
nếu bạn không download được thì vui lòng quay lại sau

Blog chia sẽ kiến thức THCS, THPT, CĐ, ĐH, Cao Học

Chào mừng bạn đến với Blog chia sẽ kiến thức THCS, THPT, CĐ, ĐH, Cao Học.

 • Ban CƠ BẢN

  Ban CƠ BẢN

  (48 bài viết)

  Kiến thức Sinh Học 12 dành cho khối CƠ BẢN các trường THPT

  • Nội Dung Từng Bài

   Nội Dung Từng Bài

   (35 bài viết)

   Nội dung của từng bài học Sinh Học Cơ Bản 12, tóm tắt kiến thức sgk Sinh Học Cơ Bản 12, nội dung Sinh Học Cơ Bản 12

 • Ban NÂNG CAO

  Ban NÂNG CAO

  (61 bài viết)

  Kiến thức Sinh Học 12 dành cho khối NÂNG CAO các trường THPT

  • Nội Dung Từng Bài

   Nội Dung Từng Bài

   (43 bài viết)

   Nội dung của từng bài học Sinh Học Nâng Cao 12, tóm tắt kiến thức sgk Sinh Học Nâng Cao 12, nội dung Sinh Học Nâng Cao 12

 • Bài Tập Sinh Học 12

  Bài Tập Sinh Học 12

  (43 bài viết)

  Tổng hợp bài tập sinh học 12, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12, câu hỏi và bài tập sinh học 12

 • ÔN THI TN - ĐH

  ÔN THI TN - ĐH

  (60 bài viết)

  Kiến thức ôn thi Tốt Nghiệp - Đại Học môn Sinh Học 12, đề cương ôn thi, ôn tập Tốt Nghiệp - Đại Học Sinh Học 12.

  • PHẦN I: DI TRUYỀN HỌC

   PHẦN I: DI TRUYỀN HỌC

   (27 bài viết)

   Ôn thi tốt nghiệp, đại học sinh học 12, bài ôn gồm 22 Bài, từ bài 1 đến Bài 30 sgk sinh học 12

  • PHẦN II: TIẾN HOÁ

   PHẦN II: TIẾN HOÁ

   (15 bài viết)

   Ôn thi tốt nghiệp, đại học sinh học 12, bài ôn gồm 13 Bài, từ bài 34 đến Bài 45 sgk sinh học 12

  • PHẦN III: SINH THÁI HỌC

   PHẦN III: SINH THÁI HỌC

   (17 bài viết)

   Ôn thi tốt nghiệp, đại học sinh học 12, bài ôn gồm 14 Bài, từ bài 47 đến Bài 64 sgk sinh học 12